Din socialjurist

thumbDSC00381kopiHer er Henrik Larsen. Han kontaktede os sommeren 2013, da han havde store problemer med at få den hjælp fra Odense Kommune, som han havde brug for. På daværende tidspunkt havde han søgt om botilbud jf. Servicelovens § 108. Denne ansøgning fik han afslag på, og desværre gav Ankestyrelsen Odense Kommune medhold. I mellemtiden blev der iværksat flere forskellige positive tiltag, der skulle gøre Henriks livskvalitet bedre.

Klik på billedet for, at se det stort.

Henrik har Klinefelter syndrom, svær søvnapnø og så har han store problemer med rysten af både arme og ben. Af samme årsag har ortopæder anbefalet, at han bruger ben og armskinner. Henrik kan ikke gå mange meter, og bruger derfor sin kørestol en del, også til at sidde og slappe af i når han har skinnerne på. Derudover har Henrik atypisk autisme.

Henrik bor i en handicapvenlig bolig, og i bebyggelsen bor der kun ældre mennesker. Henrik følte sig isoleret, og gav udtryk for et behov for at være sammen med andre handicappede på hans egen alder. På den baggrund, blev der etableret et dagtilbud for Henrik, hvor han kunne deltage i aktiviteter på en døgninstitution for handicappede. Dette øgede Henrik livskvalitet betydeligt. Samtidigt med dette, fik han en bostøtte, som var og er en god samtalepartner, og som har hjulpet Henrik meget i forhold til at skabe struktur i hverdagen.

Sommeren 2014 blev Henrik udredt hos en psykiater, og han kom frem til, at Henrik har atypisk autisme. Dette gav en god forklaring, på de reaktionsmønstre Henrik havde, når aftaler ikke blev holdt, eller ting blev lavet om i sidste øjeblik. Vi fik en bedre dialog med kommunen, der i en periode, udviste stor respekt og forståelse for Henriks mange udfordringer. Man forsøgte virkelig at imødekomme hans behov og udfordringer. Derfor valgte vi i sommeren 2015, at afslutte samarbejdet med Henrik, da vores hjælp ikke længere var nødvendig, og Henrik faktisk havde fået en rigtig god hverdag.

Nu skriver vi så sensommer 2017, og rigtig mange ting er sket for Henrik og hans sag med Odense Kommune.

For det første har man taget dagtilbuddet fra ham, da man ikke mener han er omfattet af målgruppen. Dette på trods af at Henrik har varige lidelser, og at hans situation på ingen måde er ændret, og i hvert fald ikke til det bedre. Denne afgørelse har vi anket, og afventer nu Ankestyrelsens afgørelse.

For det andet har man ment, at Henrik skulle lære at blive mere selvhjulpen, så han f.eks. selv kan børste sine tænder. Henriks problemer med voldsom rysten kommer aldrig til at forsvinde, og han vil derfor ikke selv kunne børste sine tænder, uden at risikere at han slår dem ud. Den ergoterapeut der skulle hjælpe ham, har allerede afsluttet ham, da rehabiliteringen ikke giver nogen mening, idet Henriks rysten kun bliver værre med årene. Der lægges også op til, at man vil afslutte Henrik hos specialtandplejen, da han ikke længere er indenfor målgruppen, og der afventes en afgørelse herom. Denne vil vi naturligvis anke.

I forbindelse med fratagelsen af hans rettigheder, valgte hans sagsbehandler at henvise ham til en psykiatrisk udredning, da hun klart gav udtryk for, at hun ikke ”troede på” autisme diagnosen. Det var da også tydeligt i henvisningen til den nye psykiater, eftersom hun ikke nævnte autismen med en stavelse, men blot ønskede Henrik undersøgt for andre psykiatriske lidelser. Denne psykiater nåede dog til samme konklusion som den forrige; nemlig at Henrik har atypisk autisme.

Henrik er en blandt rigtig mange handicappede i Danmark, der stille og roligt får frataget hjælp, frarøves livskvalitet og isoleres. Tilsyneladende helt uden andre grunde end økonomi. I det der engang var en velfærdsstat, hvor handicappede fik en fair og anstændig behandling, er vi hos Din Socialjurist klar til at tage kampen op. Kontakt os endelig på 23 98 09 64 eller 30 29 49 74, for at få en uforpligtende snak om din sag, hvis du eller en af dine pårørende udsættes for urimelig behandling.


Kender du nogen der, kan have en fordel i at læse dette blogindlæg, så del det meget gerne