Open menu


st boern pI starten af marts fik jeg en uopfordret henvendelse om jeg ville anmelde nogle bøger og det har jeg endelig fået gjort nu. Dette er min første anmeldelse af sådan nogle bøger, ja i det hele taget en anmeldelse.

Social tænkning og mig
Er et sæt bøger fordelt på 2 bøger, Børnenes lærebog (bog 1) er den der indeholder ordforrådet inden for social tænkning, man kan sammenligne det med at man lære nye ord i enten matematik eller i dansk undervisningen, det er bøger der ikke behøver blive læst på engang, men man læser kapitel 1 og laver så der efter øvelserne i kapitel 1 i øvelsesbogen.

En gruppe kan bestå af bare to personer…!

I bøgerne handler det om at lære at kunne begå sig socialt mellem mennesker, derfor skal man også kunne lære om de basale ting såsom nøgleord og begreber. I bogen med øvelses arkene står følgende skrevet ’Det er også på dette tidspunkt i børnenes og de unges sociale udvikling, at der kan opstå forvirring hos dem fordi de sociale forventninger til dem vokser, samtidig med at de jævnaldrendes forståelse for og overbærenhed med elevens vanskeligheder ser ud til at blive mindre.

At gå fra sammenbrud fordi et stykke papir ellers er gået i lidt stykker, til at et stykke tape kan gøre at man ikke får sammenbrud gør at man ikke altid skal miste troen på at man godt kan. Det er lykke.

Elevens bog er en arbejdsbog, der indeholder en række konkrete øvelser, med situationer som man kan finde i hverdagen, det for blandt andet at opbygge elevens egne og andres ikke-verbale kommunikation. Alene det kan være med til at finde de reaktioner på f.eks. frustrationer så man lære at handle og tænke socialt. Hvis man ikke kan skelne disse signaler kan man blive offer for mobning og eksklusion fra sociale sammenkomster. Bogen kan med fordel bruges af forældre eller andre der i deres daglige virke arbejder med mennesker der mangler disse evner, det kunne for eksempel være hjemmevejlederen eller bostøtten, eller på et dagtilbud hvor man arbejder med handicappede.

Kommunikation er ikke kun verbal kommunikation, det er også kropsholdning, kropssprog, tonefald berøring/ikke-berøring, de fleste mennesker har lært det naturligt men en del med f.eks. autisme er det ikke helt så naturligt at besidde disse evner. Mange med f.eks. autisme har svært ved at begå sig med andre socialt når de er sammen med andre, det har jeg selv prøvet og jeg bliver ved med at blive udfordret på det.

Det er Amerikanske Michelle Winner som har udviklet konceptet Social Tænkning, som er målrettet mennesker, der har vanskeligheder med at tænke og handle socialt. Jeg har søgt på internettet og har set at metoden anvendes i stigende grad verden over til at opbygge sociale kompetencer hos elever, studerende og voksne. Metoden har vist sig at være meget velegnet i forhold til normaltbegavede børn og unge med autisme, Asperger, ADHD og tilsvarende udfordringer, der har vanskeligheder med at tænke og handle socialt. Og måske kan social tænkning vise sig som et velegnet redskab for at fremme inklusionen i skolen.

Bøgerne er udgivet af forlaget Pressto og du kan besøge forlagets hjemmeside på adressen www.presto.dk